Tratamiento expectante del aborto espontáneo - elbebe.com

¿Qué es el tratamiento expectante del aborto espontáneo?